اخبار

کسب رتبه اول در آموزش مجازی توسط دانشکده علوم پزشکی خلخال

کسب رتبه اول در آموزش مجازی توسط دانشکده علوم پزشکی خلخال

دانشکده علوم پزشکی خلخال از بین ۷۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور به عنوان دانشکده برتر در آموزش مجازی انتخاب گردید و به خاطر همین ریاست محترم دانشکده پیامی در این خصوص به شرح ذیل صادر نمود.

ادامه مطلب
قابل توجه پذیرفته شدگان رشته شغلی فوریت پزشکی (برگزاری آزمون عملی)

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته شغلی فوریت پزشکی (برگزاری آزمون عملی)

بنا به اطلاعیه صادره از طرف اداره منابع انسانی دانشکده به شرح ذیل اسامی افراد سه برابر ظرفیت رشته شغلی فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی خلخال(استخدام پیمانی سال ۹۸ ) جهت شرکت در آزمون عملی اعلام می گردد.

ادامه مطلب