خبر تصویری

بازدید از ساختمان در حال ساخت مرکز دو شهری

بازدید از ساختمان در حال ساخت مرکز دو شهری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷.۱۰.۱۷ ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال(دکترشکارچی)بهمراه مدیران دانشکده ازپروژه ساختمانی درحال احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی دو شهری (درمانگاه قاضیلر)بازدید کردند.دراین بازدید دکترشکارچی برلزوم اتمام بموقع پروژه جهت بهره برداری وافتتاح وخدمت رسانی به شهروندان تاکید کردند.

ادامه مطلب
تحویل آمبولانس جدید به فوریت مرکز کلور

تحویل آمبولانس جدید به فوریت مرکز کلور گالری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷.۰۹.۲۹باحضور دکتربشیر خالقی نماینده محترم مردم خلخال وکوثر در مجلس شورای اسلامی، دکترشکارچی ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال ،معاونت محترم فرماندار خلخال و روسای ادارات بخش شاهرود یک دستگاه آمبولانس جدید (به ارزش یک میلیارد تومان)به پایگاه اورژانس جاده ای کلور تحویل داده شد .

ادامه مطلب
تحویل آمبولانس جدید به فوریت هشجین

تحویل آمبولانس جدید به فوریت هشجین

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۹ با حضور دکتر خالقی نماینده محترم خلخال وکوثر، مهندس بابایی فرماندارمحترم خلخال، دکترشکارچی ریاست دانشکده علوم پزشکی وهیئت همراه واعضای شورای شهرهشتجین ومسئولین ادارات یک دستگاه آمبولانس جهت خدمت رسانی به شهروندان به مرکز خدمات جامع سلامت هشتجین تحویل گردید.

ادامه مطلب