اخبار واحد

کلیپ آموزشی در خصوص بیماری سل
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
اطلاعیه بیمه تکمیلی
سه شنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۸
تبریک به آقای مهندس عادل مکمل
دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشکده
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ گالری
اطلاعیه دوم در خصوص بیمه تکمیلی
شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸